Socionomgruppen erbjuder förstärkta familjehem med behandling i fokus