Journummer: 0709 91 84 00 | Förfrågningar: 08 97 89 77 info@iofab.se

Information till våra familjer

Här finner du samlad information som berör dig som redan arbetar som jour- och familjehem hos oss.

Råd och stöd på kvällar och helger? Ring vårt journummer

Om du som jour- och familjehem har akuta frågor som inte kan vänta till nästa dag är du välkommen att ringa vårt journummer. Vi svarar dygnet runt och stöttar dig i frågor som kan dyka upp utanför ordinarie arbetstid.

 

Vardagar 08.00 – 17.00 ringer du till din ordinarie familjehemskonsulent.

Jourtelefon
0709 91 84 00

 

Extern handledning i våra lokaler på Södermalm

Hos Individ och Familjer FM erbjuds alla jour- och familjehem handledning med en extern handledare. Grupperna träffas cirka en gång i månaden mellan klockan 18.00-20.00 – se datum nedan. Handledningen äger rum på Skånegatan 63. Om du har frågor om din handledning – kontakta din familjehemskonsulent.

Handledning är en viktig del i arbetet som jour- och familjehem. Här lyfter du frågor och funderingar kring din placering samt utbyter erfarenheter och får stöd från andra familjer i liknande situationer. Ta tillvara på denna möjlighet!