Journummer: 0709 91 84 00 | Förfrågningar: 08 97 89 77 info@iofab.se

Hej alla familjer!

Här kommer tiderna för vårens handledning 2021 med handledare Ingun Mörner. Initialt kommer handledningen att ske via telefon i och med rådande omständigheter med pandemin. Vi kommer att följa utvecklingen och hoppas att vi snart ska kunna återgå till fysiska träffar för en mer processinriktad handledning. Notera gärna tiderna och informera er konsulent om de datum ni önskar delta i handledning.

21/1 18.00-20.00
18/2 18.00-20.00
18/3 18.00-20.00
15/4 18.00-20.00
20/5 18.00-20.00
10/6 18.00-20.00

Hälsningar medarbetarna på Individ och Familjer FM