Journummer: 0709 91 84 00 | Förfrågningar: 08 97 89 77 info@iofab.se

Hej alla familjer!
Under våren 2022 kommer handledningen med Kicki Olsson Ärnfast fortsatt att ske via TEAMS med anledning av pandemin. Om det blir möjlighet att träffas på plats under våren kommer vi att meddela det i god tid.
Handledning sker en torsdag i månaden kl.18.00-20.00 enligt följande datum:
27 januari, 24 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni
Varmt välkomna att delta!