Journummer: 0709 91 84 00 | Förfrågningar: 08 97 89 77 info@iofab.se

Sedan den 28 augusti i år är vi stolta medlemmar i Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF).

RFF är ett rikstäckande förbund av verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och vuxna.

Med konsulentstödd familjehemsvård avses även konsulentstödd jourhemsvård.

Läs mer om RFF och deras viktiga arbete här.