Journummer: 0709 91 84 00 | Förfrågningar: 08 97 89 77 info@iofab.se
190909

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) certifierar Individ och familjer FM AB.

Certifieringen innebär att klara RFFs certifieringskrav samt att följa RFFs riktlinjer och policy.

Certifieringen är en standardiserad granskning och prövning för utfärdande av ett certifikat. Prövningen är en kvalitetskontroll som görs utifrån RFF kvalitetskrav.
Läs mer om RFF på www.rff.se

RFF Certifiering