Journummer: 0709 91 84 00 | Förfrågningar: 08 97 89 77 info@iofab.se

Vi är glada och stolta över att ha beviljats tillstånd från IVO för att bedriva jour och familjehemsverksamhet!

Nu fortsätter arbetet med att hålla fortsatt hög kvalitet och tillsammans med våra fantastiska familjer göra en insats för barn och unga i behov av stöd!