Journummer: 0709 91 84 00 | Förfrågningar: 08 97 89 77 info@iofab.se

Om oss

Vi jobbar på Individ och familjer FM

På Södermalm i Stockholm hittar du oss. Vi är ett litet, nära team som jobbar hårt för att stötta våra familjer och ungdomar. Våra familjer ska alltid kunna vända sig till oss när de har frågor. Våra ungdomar ska bo i hem med värme, omtanke och stabilitet – välkommen till oss om du delar våra åsikter!

Filipos Mekonen
VD
Socionom
070-617 36 32
filipos@iofab.se

Sofia Lagerquist
Konsulent
Beteendevetare
Inriktning mot missbruk, kriminalitet & socialrätt
070-991 39 80
sofia@iofab.se

Amy Skoog
Konsulent
Beteendevetare och samhällsvetare med inriktning pedagogik, antropologi och mänskliga rättigheter
070 -610 10 85
amy@iofab.se

Madeleine Adestedt
Verksamhetschef
Socionom
070-880 08 48
madeleine@iofab.se

 

Momo Genc
Familjeterapeut steg 1 / Familjebehandlare
070-617 36 34
momo@iofab.se

Lilian Klintgaard
Jour- och familjehemsutredare
070-870 60 00
lilian@iofab.se

Anneli Fastborg
Samordnare/Utredare
Socionom
070-844 21 12
anneli@iofab.se
Tibelia Varli
Konsulent
Socionom
070-720 56 76
tibelia@iofab.se

Maria Wallström
Konsulten
Socionom
070-617 37 05
maria@iofab.se

Lena Sjögren Nilsson
Konsulent
Beteendevetare
Inriktning socialpsykologi med socialrätt
070 – 617 37 38
lena@iofab.se

Malin Malmström
Ekonomi
malin@stilog.se

Vår historia

Grundarna till Individ och familjer FM – Filipos Mekonen och Momo Genc – har känt varandra sedan 2003. Filipos och Momo gick på samma folkhögskola mellan 2003-2004 och där började deras resa mot att arbeta med människor inom socialt arbete.
“FM” är initialerna i deras namn. Om du tittar noga på loggan ser du att det är två personer som samtalar – eller omfamnas. 

Filipos studerade vidare till socionom och Momo till familjeterapeut. De jobbade även en kort period ihop på Söderbos asylboende under 2009. Filipos och Momo har under många års tid jobbat med familjer, ungdomar och barn. Detta har varit ett gemensamt intresse för dem båda sedan tiden på folkhögskolan.

Deras vägar möttes igen då Filipos arbetade på socialtjänsten och Momo som familjehemskonsulent på Familjestödsgruppen.

Gemensamt för Filipos och Momo är viljan att ge barn och unga en bra start i livet. Med sin långa erfarenhet av att arbeta med människor såg de hur flyktingkrisen 2015 drabbade barn som kommit ensamma till Sverige. Barn som behövde adekvat stöd och vuxna som såg deras behov. Momo och Filipos hade nu möjligheten att själva utforma en verksamhet utifrån sina erfarenheter och därmed ge unga den hjälp de behöver. 2015 startade de därför Individ och familjer FM AB.

I takt med att Individ och familjer FM vuxit, har de också anställt många duktiga medarbetare med bakgrund inom socialt arbete och med olika expertiser. Medarbetarna har mångårig arbetserfarenhet inom socialtjänst, myndighetsutövning och från behandlingshem. Ungdomarna har haft sociala problem såsom kriminalitet och missbruk. Inom gruppen finns stor kompetens om ensamkommande flyktingbarn, delt utifrån tidigare arbeten på transitboenden, asylboenden och PUT-boenden.

Nu satsar företaget på förstärkt familjehemsvård, för de barn och unga som behöver extra stöd i vardagen.

Kompetens, transparens, respekt och engagemang

Individ och familjer FM strävar efter att vara en kompetent och kvalitativ organisation med transparens gentemot uppdragsgivare, utförare och klienter.

Som en del i att stärka vår kompetens i företaget vidareutbildar vi oss kontinuerligt. Tre i personalstyrkan är utbildade i utredningsmetodiken Nya Kälvesten. Två av oss är utbildade i Ett hem att växa i. Personalen går dessutom regelbundet på extern handledning.

För Individ och familjer FM är det viktigt att bemöta uppdragsgivaren med respekt och engagemang och hjälpa till hela vägen i vårdkedjan.

Vi vill gärna samarbeta med dig!