Vår historia

Individ och familjer startades efter att vi, Momo och Filipos, arbetat flera år inom socialtjänsten och social vård. Vi såg att det ofta fanns en brist på jour- och familjehem som var lämpliga för att ta emot barn och ungdomar oavsett vilken bakgrund de har. Vi hade sett att det var svårt att nå goda resultat och ofta blev sammanbrott när man inte tog hänsyn till risken för kulturkrockar.

Vi har lärt oss överbrygga de hinder som kan uppstå när socialtjänsten möter en familj med ett annat språk och annorlunda erfarenheter, perspektiv och värderingar. Vi vet att om alla som arbetar kring en placering känner trygghet och för varandra så skapas de bästa förutsättningarna för en lyckad insats.

Vi har sett värdet av att kunna tolka det den placerade gör utifrån en kulturell förståelse. Det kan leda fel om vi i stället försöker förstå det vi ser i en traditionell svensk kontext. Några exempel är att beteendet kan påverkas av vad man vill och inte vill tala om, hur man ser på olika typer av relationer, eller förhållandet till samhället och myndigheter.

Vi såg också att i många fall såg socialtjänsten ett behov att agera i en akut uppkommen situation. Därför byggde vi från början verksamheten med fokus på jourhem. Vi ser idag att det kräver en särskild kompetens och erfarenhet för att hantera jourärenden. Alla familjer är inte lämpade för denna typ av uppdrag och vi har behövt anpassa innehållet i den handledning och det stöd vi ger till våra jourhem.

Med snart 10 års erfarenhet av Individ och familjer kan vi se att vi har gjort skillnad – något vi är väldigt stolta över.

Madeleine Adestedt
Socionom
Verksamhetschef
Föreståndare

070-880 08 48

madeleine@iofab.se

 

Filipos Mekonen
Socionom
VD

070-617 36 32

filipos@iofab.se

Momo Genc
Familjeterapeut/familjbehandlare
Vice VD
070-617 36 34

momo@iofab.se